ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

                   Pre - Woranari ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

          ขั้นตอนการรับสมัคร

      1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 60 ถึง 15 ม.ค. 61

     2. นำใบแจ้งผลการชำระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61

     3. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัว ในวันที่ 17-19 มค 2561

ข่าวประกาศ