ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ

ระบบลงทะเบียนรับสมัครสอบนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

หากมีปัญหาการสมัครสอบให้ติดต่อ : wor.admission@gmail.com